Warunki gwarancji wykonania i montażu

 

1. Zakład Stolarski  Tomasz Miciukiewicz zwany dalej Gwarantem, udziela 5 lat gwarancji na konstrukcje okien, drzwi zewnętrznych, pakiet szyb zespolonych, i powłoki lakierniczej

2. Gwarancja ogranicza się do naprawy lub wymiany wyrobu.

3. Okres gwarancji liczy się od dnia sprzedaży wyrobu.

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej widocznej wady/jawnej /jest zgłoszenie tego faktu przed rozpoczęciem montażu. Prawem i obowiązkiem Klienta jest dokonanie odbioru ilościowego i jakościowego dostarczonej stolarki.

5. Nabywca traci uprawnienia do gwarancji w przypadku:

-Nabywca nieprawidłowo, w złych warunkach, niedbale użytkuje wyrób, drzwi zewnętrzne nie mają zadaszenia chroniącego przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.

-Nabywca lub osoba trzecia bez zgody Gwaranta dokonała jakiejkolwiek przeróbki wyrobu np.skracanie, struganie itp.

-Wyroby zamontowane są w pomieszczeniach, w których panuje wilgotność względna powietrza poniżej 35% lub powyżej 55%, oraz w pomieszczeniach o niewłaściwej wentylacji.

-Uszkodzenia powierzchni z przyczyn niezależnych od producenta np. zastosowanie do mycia niewłaściwych środków chemicznych, porysowań i zadrapań od paznokci, kluczy itp.

-Pęknięcia oraz porysowania szyb, jakie mogą pojawić się ewentualnie po zakończeniu montażu i dokonania odbioru przez Nabywcę.

-Gwarancją nie są objęte czynności konserwacyjne(np.regulacja zawiasów, luzów), wymiany cześci posiadających elementy ruchome podlegające zużyciu(zamki, zawiasy).

6. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisanta do naprawy gwarancyjnej , oraz nieuzasadnionej reklamacji koszty z tym związane ponosić będzie Nabywca.

7. Czynności konserwacyjne – raz w roku w okresie wiosennym wg. obowiązującej stawki w danym czasie.

 

Do czyszczenia wyrobów drewnianych zalecane są miękkie ścierki zwilżone wodą z dodatkiem delikatnego detergentu np. płyn do mycia naczyń.

Zakład Stolarski, Tomasz Miciukiewicz ,Brzezinów 1A, 05-240 Tłuszcz

Tel.604 699 708,  tomek.miciukiewicz@op.pl